Unité 7

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

      1         
   2            
        3       
    4           
             
  5             
        6       
             
7               
           8    
             
     9          
             
             
10         11        
             
             
  12             
             

Horizontaal

2. klein (mannelijk)
4. een jongen
6. in
7. sympathiek
9. een meisje
10. een vriendin
12. sterk (mannelijk)

Verticaal

1. Luik
3. groot (mannelijk)
4. een vriend
5. formidabel
8. mooi (mannelijk)
9. een foto
10. een leeftijd
11. Namen