Unité 5

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

 1    2                 
                  
3                    
                  
 4                   
                  
      5    6            
              7      
 8            9         
                  
 10                   
                  
   11      12             
                  
      13     14           
15                    
                  
                  
                  
     16               

Horizontaal

1. rechtdoor
3. juffrouw
4. veel
5. nog
8. eerste
9. links
10. een straat
11. langs
12. tweede
14. een station
15. een dame
16. een beetje

Verticaal

2. een bank
6. zoeken
7. dan
8. verder
9. rechts
11. excuseer
13. graag gedaan