Unité 9

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

         1          
2    3                 
            4       
    5               
                 
  6               7    
         8          
  9                 
                 
               10    
                 
                 
                 
                 

Horizontaal

2. EEN CROISSANT
4. REEDS
5. DE MELK
6. HALF
8. DE SUIKER
9. DE BOTER
10. WAAR

Verticaal

1. EEN TAFEL
2. EEN BOTERHAM
3. WARM
4. OP, OPSTAAN
7. DE KAAS