Unité 17

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

1    2          3       
               
4         5          
               
               
        6         
               
               
               
       7     8       
               
               
             9    
       10          
         11        
               
      12           
               
               
               
               

Horizontaal

1. DE TELEVISIE
4. KOUD (V)
5. EERST
6. EEN TELEVISIETOESTEL
7. LAAT
11. GEVEN
12. KOUD (M)

Verticaal

2. TE
3. VERGETEN
6. EEN KAT
8. AKKOORD
9. EEN MUIS
10. GISTEREN