Unité 12

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

         1      2       3     
                     
4     5              6   7       
                     
           8            
 9                      
               10        
  11             12          
          13             
 14                      
        15               
   16           17           
                     
        18               
                     
   19                    
                     
   20                    
                     
                     
                     

Horizontaal

1. DAN
4. DE TOILETTEN
6. 15
8. 13
9. OPGELET
10. SPELEN
11. ACHTER
13. AANKOMEN
14. WAT
16. 18
17. EEN IDEE
18. ALTIJD
19. EEN BOOM
20. 17

Verticaal

2. 16
3. 20
5. IEDEREEN
7. EEN SPEELPLAATS
12. 19
15. 14
20. IN