Unité 10

Kruiswoordraadsel

Klik op een getal voor het woord in het Nederlands.
Je gebruikt geen 'spaties' tussen de woorden (ook niet bij een lidwoord!!).
Als je foute antwoorden hebt gegeven verdwijnen die antwoorden bij de verbetering.

  1               
               
2         3          
           4     5   
               
       6          
     7            
    8             
               
       9       10     
               
  11         12        
               
               

Horizontaal

1. EEN LEERLINGE
2. EEN WAGEN
4. ONDER
6. EEN SCHRIFT
8. EEN HUISWERK
9. EEN LEERLING
11. VOOR
12. KLAAR

Verticaal

1. EEN STOEL
2. EEN KLAS
3. EEN BUREAU
5. OP
7. TE LAAT
10. VLUG