Rekenhaasjes - Online Reeks 91

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

De helft van 150 is
1 : 100 =
Het product van 200 en 4 is
6 000 : 3 =
557 - 67 =

een dozijn =
één honderdste van 626 =
10 000 - 600 =
46 : 23 =
het achtste deel van 400 =