Rekenhaasjes - Online Reeks 89

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

29 : 2 =
10,5 + 10,5 =
5 x 0,2 =
1 - 0,75 =
30 in 90 is

15 : 2 =
4 x 0,5 =
250 + 125 =
37 - 32 =
0,25 : 5 =