Rekenhaasjes - Online Reeks 87

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

19 : 2 =
50,5 + 50,5 =
3 x 0,25 =
0,12 : 3 =
50 in 400 is

0,09 : 3 =
1 000 : 8 =
7 - 0,5 =
100 - 45 =
175 - 150 =