Rekenhaasjes - Online Reeks 86

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

113 - 109 =
10 x 0,001 =
3 - 0,3 =
0,21 : 7 =
5 x 0,20 =

39 : 2 =
150 + 75 =
0,80 : 4 =
15,5 + 15,5 =
75 in 225 is