Rekenhaasjes - Online Reeks 82

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

0,8 : 4 =
0,9 + 3 =
11 : 2 =
6,5 + 6,5 =
83 - 78 =

7 - 0,6 =
49 : 2 =
20 in 80 is
3 x 0,3 =
0,15 : 3 =