Rekenhaasjes - Online Reeks 81

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

79 - 75 =
2 - 0,2 =
25 : 2 =
3,5 + 3,5 =
2 x 0,5 =

0,14 : 2 =
25 in 200 is
0,11 + 2 =
0,6 : 2 =
10 x 0,9 =