Rekenhaasjes - Online Reeks 56

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

210 : 30 =
44 - 35 =
30 + 33 =
190 + 16 =
5 in 45 is

200 + 502 =
420 : 70 =
403 + 60 =
18 - 11 =
9 in 27 is