Rekenhaasjes - Online Reeks 51

Denk goed na, vul alles in en druk dan op de controleknop.

2 x 35 =
8 in 32 =
90 : 3 =
32 - 28 =
175 - 50 =

4 in 16 is
80 + 19 =
160 : 40 =
18 - 15 =
100 : 4 =