Hoofdrekenen tot 10 000
optellen en aftrekken zonder overschrijden