Verenkelen en verdubbelen!

(p/pp) aarda el,
(l/ll) verha en,
(t/tt) le er,
(b/bb) ba elen,
(f/ff) ko ie,
(p/pp) wa ens,
(l/ll) mo en,
(r/rr) geva en,
(l/ll) a emaal,
(s/ss) fle en,