b/d-oefening 2

verienen,
muziekoos,
abbelen,
apper,
eter,
onderen,
laderen,
orp,
roodje,