Getallen - De getallen tot en met 20 splitsen, oefening 1 (les 14)

Het getal 20 wordt steeds gesplitst. Welke getallen horen samen?