Taalsignaal 4de lj.
Schrijven

 

aa of a / ee of e in werkwoorden - oefening 1
aa of a / ee of e in andere woorden- oefening 2
.
.
.
.
.
Werkwoordvormen oefenen 4de lj.
Werkwoordvormven oefenen 4de lj.
Tegenwoordige
tijd
tegenwoordige tijd, alleen de stam
gemengde reeks 1
tegenwoordige tijd , alleen de stam + t gemengde reeks 2 tegenwoordige tijd, eenvoudige zinnen met worden en vinden gemengde reeks 3 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 4 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 5 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 6 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 7

tegenwoordige tijd gemengde reeks 10 tegenwoordige tijd gemengde
reeks 11
tegenwoordige tijd gemengde
reeks 12
tegenwoordige tijd gemengde
reeks 13
tegenwoordige tijd gemengde
reeks 14
tegenwoordige tijd gemengde reeks
15
tegenwoordige tijd, gemengde reeks 16 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 17 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 18 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 19 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 20 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 21
tegenwoordige tijd, gemengde reeks
22
tegenwoordige tijd, gemengde reeks 23 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 24 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 25 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 26 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 27 tegenwoordige tijd, gemengde reeks 28
tegenwoordige tijd, gemengde reeks 29            
             
Verleden
tijd
verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden) gemengde reeks 31 verleden tijd, alleen werkwoorden met klankverandering (sterke werkwoorden)
gemengde reeks 32
verleden tijd
stam + te(n)
gemengde reeks 33
verleden tijd
stam + de (n)
gemengde reeks 34
verleden tijd, gemengde reeks 35 verleden tijd, gemengde reeks 36 verleden tijd
gemengde reeks 37
verleden tijd, stam + te of de reeks 38 verleden tijd, stam + te of de reeks 39 verleden tijd, gemengde reeks 40 verleden tijd gemengde reeks 41 verleden tijd gemengde reeks 42 verleden tijd gemengde reeks 43 verleden tijd gemengde reeks 44
verleden tijd gemengde reeks 45 verleden tijd gemengde reeks 46 verleden tijd gemengde reeks 47 verleden tijd gemengde reeks 48 verleden tijd gemengde reeks 49 verleden tijd gemengde reeks 50 verleden tijd gemengde reeks 51
verleden tijd gemengde reeks 52 verleden tijd gemengde reeks 53 verleden tijd gemengde reeks 54 verleden tijd gemengde reeks 55      
      . . . .

 

Tijd voor Taal 4de lj.

inoefenen
Tijd voor Taa
l

 

           

Diverse taaloefeningen 4de lj.

Diverse taaloefeningen 4 de lj.
 
     
.
.